Tap Me! Happy Chinese New Year! Nian Nian You Yu! Da Ji Da Li! Zhao Cai Jin Bao! Cai Yuan Guang Jin! Hong Yun Dang Tou! Qing Chun Yong Zhu! Bu Bu Gao Sheng! Jin Yin Man Wu! Huang Jin Man Di! Tian Tian Mi Mi! Ready to Lou Hei! HUAT AH!

CLICK HERE FOR
YOUR LUCKY NUMBER